Tid

Tid flyter som en ström genom livet. En ström som vare sig går att bromsa eller snabba på ej heller kontrollera. Det enda i tillvaron man inte kan skaffa sig mer av oavsett hur mycket pengar eller resurser man förfogar över.

Slösa med tid
Slöseri med tid är vanligt förekommande. Tidstjuvar är en faktor påverkar hur vi använder tiden. De finns definierade lite olika som här till skillnad mot ovan. Egentligen ligger det nära varandra de två definitionerna. Saker eller människor som påverkar det man själv hade tänkt göra så att värdefull tid slösas bort.
Med Internet kom det en helt ny uppsjö av tidstjuvar, spampost är något som själ tid. Trots alla filter för att ta bort spammen så tar det trots allt lite tid från ens sysselsättning.

Effektivisera tiden
Att försöka göra utnyttjandet av ens egen tid effektiv har sysselsatt många och gör det fortfarande idag. Sätten att mäta och därigenom försöka kontrollera tiden är många. Numera har de gamla metoderna som solur och vattenmätare övergetts till förmån för mer moderna tidmätare.
Klockor var länge dominerande som enda sätt att mäta tid på. De börjar till viss del ersättas av mobiltelefoner. Vilket kan ge lite lustiga resultat när tekniken trasslar som i det här fallet när Telia missade lite med sin tidsserver.
Märkligt kan det tyckas att folk är så beroende av andra för att kunna hålla ordning på sin tid.

Nu är det kanske inte alltid som klockor överges till förmån för mobiltelefoner. I en hel del fall utgör en klocka någon form av statusmarkör för att visa att bäraren har råd att satsa på lite exklusivare modeller. Fast då blir det mer en form av accessoar.
Fast effektiviserar tiden gör den knappast.